Martin Johan Lie Hauge

Martin Johan Lie Hauge

Advokatfullmektig

Martin Lie Hauge jobber bredt innenfor Hammervoll Pind sine fagområder, med særlig kompetanse på entrepriserett, plan- og bygningsrett, fast eiendom og generell kontraktsrett. Han bistår med generell rådgivning, forhandlinger og tvisteløsninger innenfor sine fagfelt.

Hauge holder foredrag for aktører i bransjen og for studenter ved Universitet i Stavanger, og har skrevet vitenskapelig artikkel om kommunale utbyggingsavtaler publisert i Tidsskrift for Eiendomsrett, 1. utgave 2018.

Arbeidserfaring

2017 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2016 - 2017 Masterstipendiat og vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2015 - 2016 Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2015 - 2015 Trainee, Haver Advokatfirma AS
2015 - 2015 Trainee, Kluge Advokatfirma AS

Utdannelse

2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen