Øistein Sandstå Jacobsen

Øistein Sandstå Jacobsen

Advokat

Øistein Sandstå Jacobsen har inngående kunnskap om plan - og bygningsloven, samt de kommunale- og statlige prosessene dette regelverket legger opp til. Han har særlig kompetanse knyttet til reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, dispensasjoner, byggesaker, klagesaker, legalisering av ulovlige forhold og fradeling. Han bistår både privatpersoner og eiendomsutviklere i slike saker.

Øistein arbeider også med andre spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder tingsrettslige problemstillinger, entreprise og juridiske problemstillinger i forhold til boligbyggelag, borettslag og sameier. Han har erfaring med kjøp og salg av fast eiendom, både frivillig salg og tvangssalg.

Fra studiene har Øistein spesialisering innen selskapsrett, og han arbeider derfor også med selskapsrettslige problemstillinger.

Arbeidserfaring

2018 - Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2017 - 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2017 - 2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Tjelflaat & Samdal AS
2013 - 2017 Jurist, byggesak, Askøy kommune, seksjon byggesak og private planer
2013 - 2013 Rådgiver, NAV Forvaltning Bergen
2012 - 2012 Eiendomsmeglerfullmektig, PRIVATmegleren Bergen Vest
2009 - 2012 Rådgiver, NAV Forvaltning Bergen

Utdannelse

2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

  • Engelsk