Paul Aakre

Paul Aakre

Partner/Advokat

Paul Aakre har særlig kompetanse vedrørende fast eiendom, herunder tingsrett, ekspropriasjons- og skjønnssaker. Han har inngående kjennskap til landbruksnæringen og har gjennom en årrekke vært en av Norges Bondelags samarbeidsadvokater. Paul Aakre har omfattende prosedyreerfaring både for ordinære domstoler og jordskifteretten. Han blir også jevnlig oppnevnt som bostyrer for konkursbo.

Arbeidserfaring

2017 - Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2005 - 2017 Partner, Ryger AS
1986 - 2005 Advokat i kontorfellesskap, Vierdal, Aakre, Bie og Monsen
1985 - 1986 Dommerfullmektig, Sandnes sorenskriverembete
1984 - 1985 Advokatfullmektig, Vierdal og Folkestad

Utdannelse

1983 Cand. jur., Universitetet i Bergen

Verv

  • Medlem av Den Norske Advokatforeningen