Menneskene

Per Christian Grant-Carlsen

Partner/Advokat (H)

Partner/Advokat (H)

Per Christian Grant-Carlsen har bred erfaring innenfor fast eiendom og prosedyre, med hovedfokus på kontraktsrett, tingsrett, boligrett og entreprise. Han bistår i stor grad klienter med spørsmål knyttet til kontraktsregulering  av og kontraktsvurderinger i forbindelse med eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling, husleie, entreprisesituasjoner og tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring for de alminnelige domstoler og har møterett for Høyesterett, og bistår også ved voldgiftsprosess og utenrettslig tvisteløsning/megling.

Per Christian Grant-Carlsen bistår et bredt spekter av klienttyper, fra private, små og mellomstore bedrifter innenfor fast eiendom og entreprise, til større eiendomsaktører.

Arbeidserfaring

2015 - Partner/Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2015 - 2015 Senioradvokat, Føyen Torkildsen AS
2011 - 2015 Senioradvokat, Torkildsen & Co AS
2008 - 2011 Fast advokat, Torkildsen & Co
2006 - 2008 Advokatfullmektig, Torkildsen & Co
2005 - 2006 Advokat prosedyreavdelingen, NCL AS
2004 - 2005 Advokatfullmektig prosedyreavdelingen, NCL AS
2003 - 2004 Advokatfullmektig skadeoppgjørsavdelingfen, NCL AS
2000 - 2003 Juridisk saksbehandler, NCL AS

Utdannelse

2013 Møterett for Høyesterett
2004 Advokatbevilling

Verv/publikasjoner

  • 2005 - Tidsskrift for eiendomsrett: Utmåling av prisavslag ved innendørs arealsvikt.
  • 2002 - Tidsskrift for forretningsjuss: Selgers ansvar for tilbakeholdt opplysning ved salg av fast eiendom.
  • Medlem av Den Norske Advokatforening