Randi Hansen Våge

Randi Hansen Våge

Partner/Advokat

Randi Hansen Våge har solid kompetanse innenfor alle deler av plan- og bygningsretten, og bistår ofte i juridiske spørsmål i skjæringspunktet mellom offentlig og privat rett.

Hun har mange års erfaring med arealutvikling og utbyggingsavtaler fra både offentlig og privat sektor, og bistår med strategisk rådgivning i reguleringsprosesser. Hun er særlig kompetent på eiendomsrettslige spørsmål ved gjennomføring av utbygging. Hun bistår ved forhandlinger om grunnerverv og i saker om ekspropriasjon og skjønn.

Våge arbeider med forhandling og tvisteløsning innenfor fast eiendoms rettsforhold og prosederer jevnlig for domstolen i saker om grenser og rettigheter.

Arbeidserfaring

2019 - Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2018 - 2019 Partner, Stiegler WKS Advokatfirma AS
2017 - 2018 Partner, Advokatfirma Wesenberg, Komnæs og Sætre ANS (WKS)
2012 - 2016 Fast advokat, Advokatfirma Wesenberg, Komnæs og Sætre ANS (WKS)
2011 - 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirma Wesenberg, Komnæs og Sætre ANS (WKS)
2002 - 2011 Rådgiver, Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune
2000 - 2001 Førstekonsulent/jurist, Bjørgvin bispedømme
1998 - Førstekonsulent, Pasientombudet i Hordaland
1997 - 1998 Advokatfullmektig, Advokatene Carl Hartwig og Kjell-Johan Onarheim
1996 - 1997 Saksbehandler, Fyllingsdalen sosialkontor

Utdannelse

1996 Cand. Jur Universitetet i Bergen

Verv

  • Mellom 2010 og 2014 var Randi Hansen Våge årlig gjesteforeleser ved Høgskolen i Bergen innenfor tema utbyggingsavtaler og offentlig kontroll med fast eiendom, 2 dager pr år.