Rebekka Orskaug

Rebekka Orskaug

Kveldssekretær

Rebekka Orskaug studerer juss ved Universitetet i Oslo, og er tilknyttet vårt Oslo-kontor som kveldssekretær.

Oslo

Fagområder

Ingen fagomrade.