Ny lagmannsrettsdom om skjeggkre – en mangel, men ingen verdireduksjon

10 mai 2019

Den 9. april avsa Agder lagmannsrett dom om skjeggkre ved salg av bolig. I tingretten ble boligselgerne dømt til å betale kjøperne et prisavslag på kr. 692 812. Ifølge tingretten utgjorde dette boligens verdireduksjon, når man sammenlignet boligen med og uten skjeggkre. Boligselgerne anket tingrettsdommen, og hevdet blant annet at forekomsten av skjeggkre ikke utgjorde en mangel ved eiendommen.

Lagmannsretten: Skjeggkre utgjorde en mangel ved eiendommen

Brukte boliger selges normalt «som den er». I disse tilfeller foreligger det bare en mangel dersom selgeren har gitt ufullstendige eller ukorrekte opplysninger som har hatt betydning for avtaleinngåelsen, eller dersom eiendommen er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

I denne saken konkluderte lagmannsretten med at selgerne verken kjente eller burde ha kjent til at det fantes skjeggkre i huset da kjøperne overtok huset.

Lagmannsretten mente derimot at eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperne kunne regne med når de kjøpte eiendommen. Det ble blant annet lagt vekt på at boligen var forholdsvis ny (oppført i 2008) og av gjennomgående god standard. Det forelå dermed en mangel ved boligen. En mangel kan gi kjøperne krav på utbedring, prisavslag, erstatning og/eller heving av kjøpet.

Ingen verdireduksjon

I denne saken ble kjøperne tilkjent prisavslag. Spørsmålet var hvor stort prisavslaget skulle være. Det er verdt å merke seg at lagmannsretten ikke fant det sannsynliggjort at forekomsten av skjeggkre medførte en verdiforringelse på eiendommen. Lagmannsretten fant det blant annet bevist at opplysninger om skjeggkre ikke generelt fører til færre interessenter på visninger eller til reduserte boligpriser.

Boligkjøperne måtte dermed nøye seg med et langt lavere prisavslag enn hva kjøperne ble tilkjent i tingretten. Kjøperne fikk kun tilkjent nødvendige kostnader med å bekjempe skjeggkreene, samt utgifter til etterfølgende kontroll- og vedlikeholdsarbeider, totalt ca. kr. 110 000.

Nye bekjempelsesmuligheter?

Det har vist seg å være utfordrende å finne insektmidler som fjerner skjeggkre på en effektiv måte. I dommen påpeker lagmannsretten likevel at skadedyrfirmaer etter hvert har funnet fram til svært effektive bekjempelsesmåter, både ved spraying med forskjellige giftstoffer, limfeller og giftåte.

Boligforsikringsbransjen

I dag har samtlige forsikringsselskap endret sine forsikringsvilkår, slik at skjeggkre uttrykkelig faller utenfor boligselgerforsikringen. Dette har stor betydning for boligselgere, som nå i større grad må dekke eventuelle krav fra boligkjøpere fra egen lomme. For boligselgere er det desto viktigere å ha en gjeldende hus-/innboforsikring. Hus-/innboforsikringen dekker normalt kostnader til advokatbistand inntil et visst beløp, mot at kunden betaler en egenandel.

Kontaktperson

Even Komnæs

Partner/Advokat
Bergen

959 16 868