Bente Ebbesvik

Bente har lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, med særlig kompetanse innen kontraktsrett, skatt og offentlige anskaffelser. Bente har tidligere vært ansatt på Storbedriftsgruppen i Skatt vest, hvor hun særlig har ytet veiledning til større konsern innen skatte- og avgiftsområdet. Videre har Bente arbeidet på kontraktsavdelingen i Forsvaret, og herfra har hun betydelig erfaring med å gjennomføre offentlige anskaffelser og forhandle kontrakter. Bente har også arbeidet i advokatfirmaet PwC og som dommerfullmektig.

Arbeidserfaring

  • 2018 - Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2015 - 2018Seniorskattejurist, Skatt vest Storbedrift
  • 2012 - 2015Rådgiver/Seniorrådgiver, Forsvaret
  • 2011 - 2012Dommerfullmektig, Fjordane tingrett
  • 2008 - 2011Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PwC

Utdannelse

  • 2007Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2006Master in Law (LLM), University of Hong Kong

Verv

  • Styremedlem, Hordaland Kunstsenter
  • Frivillig jurist, Gatejuristen Kirkens bymisjon

Senioradvokat

Bergen

955 28 960