Bernt Vinsnesbakk

Bernt Vinsnesbakk jobber hovedsakelig med konkurs, fast eiendom, tvangssalg, kontraktsrett innenfor maritim industri og noe arv- og familierett. Bernt skrev masteroppgave om foretaksstraff ved korrupsjon, og har videre en spesialisering innenfor blant annet kontraktsrett og internasjonal rett fra Universitetet i Helsinki.

Arbeidserfaring

 • 2017 - d.d.Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
 • 2016 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
 • 2015 - 2016Advokatfullmektig Advokat Njøsen
 • 2014 - 2015Juridisk skadebehandler, Tryg Forsikring
 • 2005 - 2007Forsvaret, Hærens befalskole

Utdannelse

 • 2014Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2013Valgemner, Universitetet i Helsinki
 • 2009Årsstudium, Høgskolen i Lillehammer
 • 2008Årsstudium Pedagogikk, Universitetet i Bergen

Verv

 • Medlem av Den Norske Advokatforening

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Advokat

Bergen

476 39 097