Bernt Vinsnesbakk

Bernt Vinsnesbakk jobber hovedsakelig med konkurs, fast eiendom, tvangssalg og kontraktsrett innenfor maritim industri. Bernt skrev masteroppgave om foretaksstraff ved korrupsjon, og har videre en spesialisering innenfor blant annet kontraktsrett og internasjonal rett fra Universitetet i Helsinki.

Arbeidserfaring

  • 2017 - Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2016 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2015 - 2016Advokatfullmektig Advokat Njøsen
  • 2014 - 2015Juridisk skadebehandler, Tryg Forsikring
  • 2005 - 2007Forsvaret, Hærens befalskole

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • Valgemner, Universitetet i Helsinki
  • Årsstudium, Høgskolen i Lillehammer
  • Årsstudium Pedagogikk, Universitetet i Bergen

Verv

  • Medlem av Den Norske Advokatforening

Advokat

Bergen

476 39 097