Ellen Høysæter-Fjelddalen

Ellen Høysæter-Fjelddalen har bred erfaring fra offentlig og privat sektor innenfor fast eiendom. Hun har særskilt kjennskap til plan- og bygningsrett og avhending av fast eiendom.

Ellen har arbeidet som leder for plan- og bygningsetaten, og har allsidig kjennskap til offentlige prosesser og regelverk innenfor området. Kompetansen er særlig knyttet til generell forvaltningsrett, reguleringsplaner, dispensasjoner, klagesaksbehandling, fradelinger og ordinære byggesaker.

Hun har også arbeidet med avhending av fast eiendom i privat marked, med megling og komplett salgsprosess.

Arbeidserfaring

  • 2017 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2015 - 2017Leder plan- og bygningsetaten, Austevoll kommune
  • 2012 - 2015Eiendomsmeglerfullmektig, Proaktiv Eiendom

Utdannelse

  • 2012Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Verv

  • Medlem av Den Norske Advokatforening

Advokatfullmektig

Bergen

901 96 356