Henrik Myklebust

Henrik Myklebust jobber hovedsakelig med selskapsrett og prosess. Henrik hadde skatterett og selskapsrett som spesialemner under studiene og skrev masteroppgaven «Merverdiavgift på innførsel av fjernleverbare tjenester – Hvor mye aktivitet skal til for at et holdingselskap regnes som næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 3-30 (2)?».

Arbeidserfaring

  • 2019 - Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2017 - 2019Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

Utdannelse

  • 2017Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2019Advokatbevilling

Språk

  • Engelsk

Advokat

Bergen

452 31 201