Kurt Elvevoll

Kurt A. Elvevoll har særlig kompetanse innen bygg- og entrepriserett, og har lang erfaring med å bistå profesjonelle aktører i bransjen, herunder offentlige og private byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. Han bistår med kontraktsstrategi, kvalitetssikring av kontrakter, oppfølgning i byggeprosessen og tvisteløsning. Kurt prosederer regelmessig entreprisesaker for domstolene.

Kurt hjelper aktørene med digitaliseringen, BIM, VDC mv., som nå skjer i bransjen. Han bistår bl.a. med nødvendig justering i forhold til standardkontraktene, NS 8407, NS 8405, NS 8401 mfl., som ikke er tilpasset den nye digitale virkeligheten.

Han brukes også mye som foredragsholder innen sitt felt.

Arbeidserfaring

  • 2017 - Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2013 - 2017Partner, Ryger Advokatfirma AS
  • 2000 - 2013Advokat/partner, ProJure Advokatfirma DA
  • 1998 - 2000Dommerfullmektig, Dalane tingrett
  • 1997 - 1998Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Helle

Utdannelse

  • 1995Cand.jur., Universitetet i Tromsø

Verv

  • Medlem av Den Norske Advokatforening
  • Publikasjon: Enkle grep som forbedrer entreprisekontrakter, Byggeindustrien nr 1/2011
  • Publikasjon: Nye regler – stort ansvar (ansvar for aktørene i hht ny plan- og bygningslov), Byggeindustrien nr 8/2012
  • Publikasjon: 12 forhold du bør vite om endringsarbeider, Byggeindustrien nr.14/2012

Partner/Advokat

Stavanger

416 34 869

Fagområder

Entreprise