Linda Gåsvær Hansen

Linda har flere års erfaring fra Equinor (eller Statoil) hvor hun jobbet både med inngåelse og oppfølging av kontrakter. Linda har jobbet med styring av forsyningskjeder og ledelse av rammeavtaler bl.a. innen drift, vedlikehold og modifikasjoner. Ut over å gi løpende juridisk bistand i offshoreprosjekter knyttet til tolkning og anvendelse av kontraktens reguleringer, har hun også hatt utpreget fokus på konkurranseutsetting av prosjekter, samt andre forbedringsinitiativer med tanke på økt lønnsomhet i prosjekter.

Linda har tidligere jobbet i Inventura og har omfattende strategisk og operativ erfaring fra en rekke innkjøpsprosesser i både offentlig og privat sektor. Linda kan bistå i alle ledd i en anbudsprosess og kan bistå i klageprosesser.

Arbeidserfaring

  • 2019 - Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2017 - 2019Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2011 - 2017Senior rådgiver, Statoil
  • 2005 - 2011Prosjektleder, Inventura

Utdannelse

  • 2007Master of Business Administration (MBA), James Cook University, Australia
  • 2004Cand. jur., Universitetet i Bergen
  • 2004Spesialfag, University of Hong Kong

Språk

  • Engelsk

Advokat

Bergen

982 32 152