Mads Jespersen

Mads Jespersen har lang erfaring i rådgivning knyttet fast eiendom både som advokat og som eierrepresentant. Mads har i tillegg bred selskapsrettslig og kontraktsrettslig kompetanse og erfaring. Han bistår i eiendoms- og selskapstransaksjoner og er rådgiver i forbindelse med utleie, innleie, utvikling og administrasjon av næringseiendom og private eiendommer.

Arbeidserfaring

  • 2014 - Partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2007 - 2014Advokatfullmektig/advokat/partner, Advokatfirmaet Torkildsen & Co
  • 2005 - 2007Eiendomsforvalter, Statsbygg
  • 2001 - 2005Bergen kommune, Bergen Bygg og Eiendom KF – juridisk konsulent og spesialkonsulent med ansvar for Bergen kommunes innleiekontrakter
  • 2000 - 2001Juridisk konsulent, Trygdeetaten

Utdannelse

  • 2000Cand.jur., Universitetet i Bergen

Partner

Bergen

950 97 612