Marianne Marny Borge Brogård

Marianne Marny B. Brogård jobber hovedsakelig med konkurs, særlig lønnskrav i boet. Marianne Marny skrev masteroppgave om myndighetenes styringsadgang knyttet til sentrale vedtak om utvinning på norsk sokkel. Videre har hun opparbeidet seg solid kompetanse innen generell forvaltningsrett, herunder klagesaksbehandling, samt arbeidsrett.

Arbeidserfaring

  • 2017 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2016 - 2017Juridisk rådgiver, seksjon for inntak og livslang læring, Østfold fylkeskommune
  • 2013 - 2016Rådgiver, NAV lønnsgaranti
  • 2012 - 2013Saksbehandler, Overformynderiet i Sarpsborg og Rakkestad
  • 2012 - 2012Saksbehandler, Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon

Utdannelse

  • 2016Årsenhet i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Hedmark, Rena
  • 2012Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Advokat (i permisjon)

Halden

452 56 204