Marie Swift Hammervoll

Marie Swift ble uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, våren 2015. Marie har spesialisering innen aksjeselskapsrett og finansmarkedsrett. Hun har svært god kompetanse innenfor plan- og bygningsrett fra kommunal sektor, og da særlig problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling. Hun har blant annet opparbeidet seg meget god kompetanse innen generell forvaltningsrett, kommune- og reguleringsplanverk, markalovgivningen, søknad- og ansvarsrettssystemet samt klagesaksbehandling opp mot Fylkesmannen og politisk ledelse.

Arbeidserfaring

  • 2016 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2014 - 2016Byggesaksbehandler, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Utdannelse

  • 2015Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
  • 2014Juridiske valgemner, University of Glasgow