Øistein Sandstå Jacobsen

Øistein Sandstå Jacobsen har inngående kunnskap om plan – og bygningsloven, samt de kommunale- og statlige prosessene dette regelverket legger opp til. Han har særlig kompetanse knyttet til reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, dispensasjoner, byggesaker, klagesaker, legalisering av ulovlige forhold og fradeling. Han bistår både privatpersoner og eiendomsutviklere i slike saker.

Øistein arbeider også med andre spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder tingsrettslige problemstillinger, entreprise og juridiske problemstillinger i forhold til boligbyggelag, borettslag og sameier. Han har erfaring med kjøp og salg av fast eiendom, både frivillig salg og tvangssalg.

Fra studiene har Øistein spesialisering innen selskapsrett, og han arbeider derfor også med selskapsrettslige problemstillinger.

Arbeidserfaring

  • 2018 - Advokat, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2017 - 2018Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2017 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Tjelflaat & Samdal AS
  • 2013 - 2017Jurist, byggesak, Askøy kommune, seksjon byggesak og private planer
  • 2013 - 2013Rådgiver, NAV Forvaltning Bergen
  • 2012 - 2012Eiendomsmeglerfullmektig, PRIVATmegleren Bergen Vest
  • 2009 - 2012Rådgiver, NAV Forvaltning Bergen

Utdannelse

  • 2009Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

  • Engelsk

Advokat

Bergen

928 41 827