Tuva Løbach Jørgensen

Tuva Løbach Jørgensen har bakgrunn som jurist i Askøy kommune, og arbeider som ansvarlig søker og rådgiver innenfor eiendomsutvikling. Tuva har særlig kompetanse inn mot plan- og bygningsrettslige og tingsrettslige problemstillinger, og skrev masteroppgave innenfor erstatningsrett. Hun har også arbeidet mye med reguleringsplaner, jordlovsbehandling og landbrukskonsesjon, samt ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven.

I arbeidet som jurist i Askøy kommune har Tuva bred erfaring med behandling av byggesaker, tilsyn, klager og andre saker etter plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk. Tuva har arbeidet mye med utarbeiding av bestemmelser til reguleringsplaner. I Sjøfartsdirektoratet arbeidet hun med tinglysing av eierskifte og rettigheter.

Arbeidserfaring

  • 2019 - d.dAdvokatfullmektig, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
  • 2017 - 2019Jurist, Sweco Norge AS
  • 2014 - 2017Jurist/rådgiver, Askøy kommune
  • 2013 - 2014Diverse vikariater ved Skipsregistrene under studiene

Utdannelse

  • 2013Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2008Fordypningsfag som privatist
  • 2006Midtøstenvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

  • Norsk
  • Engelsk

Advokatfullmektig

Oslo

473 31 704

Siste publikasjoner

Vær til besvær