Priser

Standard timesatser 2020

Partnerkr 3 400 til kr 4 750 pr time
Senioradvokatkr 2 600 til kr 3 500 pr time
Advokatkr 2 400 til kr 3 000 pr time
Advokatfullmektigkr 1 700 til kr 2 600 pr time
Traineekr 950 pr time
Administrasjonkr 950 pr time

Alle priser oppgitt er eksklusiv merverdiavgift. I tillegg faktureres et standard administrasjonsgebyr på 2 % av fakturabeløpet ved hver fakturering.